Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 31. 195.     Från sida 195 i den engelska utgåva.tillbaka

Bärare av Bördor

(195) Vissa predikanter saknar de nödvändiga kvalifikationerna, för att bygga upp församlingar och de är ovilliga, att bära bördor för Guds sak. De är inte av den naturen, att de ger sig själva helt och hållet till arbetet, med odelad håg, obegränsad iver, osvikligt tålamod och oförtröttlig uthållighet. Om de ägde dessa egenskaper fullt ut, skulle församlingen leva i högönsklig välmåga.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.