Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 31. 196.     Från sida 196 i den engelska utgåva.tillbaka

Bärare av Bördor

När jag så blickar tillbaka på vår förutvarande historia, och betraktar framstegen ledan till vår nuvarande styrka, kan jag bara säga: Pris ske Gud! När jag ser, vad Herren har uträttat, blir jag fylld av förvåning, och känner tillit till Kristus som ledare. Vi har inget att frukta för framtiden, med mindre vi skall glömma den väg Herren har lett oss på, och Hans lära i vår tidigare historia.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.