Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 32. 197.     Från sida 197 i den engelska utgåva.tillbaka

En allvarlig Dröm

(197) Kvällen den 30. april, 1871 gick jag till sängs i en högst nedtryckt tillstånd. I tre månader hade jag varit svårt nedstämd. Jag hade ofta bett under fruktansvärda plågor om lindring. Jag hade bett enträget om hjälp och styrka från Gud, för att övervinna den stora nedstämdhet, som hade lamslagit min tro och mitt hopp och gjort mig oduglig till arbete.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.