Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 32. 200.     Från sida 200 i den engelska utgåva.tillbaka

En allvarlig Dröm

Om det folk, som nu bekänner sig till att vara Guds särskilda egendom, blott ville lyda Hans krav, såsom dessa framgår av Hans Ord, skulle inga särskilda Vittnesbörd ges, för att väcka dem till utförandet av deras plikt och ge dem ett intryck av (201) deras syndighet och deras oerhörda fara för, att inte lyda Guds Ord. Folkets samveten har blivit förslöade, eftersom ljuset har åsidosatts och försummats samt föraktats. Och Gud kommer att avlägsna dessa Vittnesbörd från folket, och kommer att beröva dem på deras styrka, samt ödmjuka dem.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.