Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 32. 201.     Från sida 201 i den engelska utgåva.tillbaka

En allvarlig Dröm

Jag drömde, att medan jag talade, föll Guds kraft över mig på det mest anmärkningsvärda sätt, och jag blev fråntagen all styrka, dock var jag inte i en syn. Jag tänkte, att min man skulle resa sig upp inför folket och utbrista: ”Detta är Guds förunderliga kraft. Han har gjort Vittnesbörden till ett starkt medel, för att nå själar och Han kommer att verka ändå mäktigare genom dem, än Han hittills har gjort. Vem vill stå på Herrens sida?”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.