Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 32. 201.     Från sida 201 i den engelska utgåva.tillbaka

En allvarlig Dröm

Jag drömde, att en hel del människor ögonblickligen ställde sig upp och besvarade kallet. Andra satt där sura, några visade hån och förakt, medan ett fåtal syntes vara helt oberörda. En stod vid min sida och sade:

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.