Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 32. 201.     Från sida 201 i den engelska utgåva.tillbaka

En allvarlig Dröm

”Gud har rest upp Dig och har gett Dig ord att tala till folket, för att nå hjärtan, som Han inte har gett någon annan i uppdrag att nå. Han har anpassat Dina vittnesbörd, för att avhjälpa fel och svårigheter hos dem, som har behov av hjälp. Du skall vara orubblig inför förakt, hån, bespottelse och klander. För att vara Guds särskilda redskap, bör Du inte luta Dig emot någon annan, än Honom allena och låta, liksom den slingrande vinrankan, Dina rottrådar omfamna Honom. Han kommer att göra Dig till ett medel, varigenom Han kan föra Sitt ljus vidare till folket. Du måste varje dag samla kraft från Gud, för att stå stark, så att omgivningen inte förmår, att dämpa eller fördunkla det ljus Han har låtit skina på Sitt folk genom Dig. Det är Satans särskilda mål, att hindra detta ljus från att komma till Guds folk, (202) som behöver det så väl ibland dessa sista dagars faror.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.