Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 32. 202.     Från sida 202 i den engelska utgåva.tillbaka

En allvarlig Dröm

Din framgång beror på Din enkelhet. Så snart, som Du avviker från denna och formar Ditt vittnesbörd, till att passa mottagaren, förlorar Du Din kraft. Nästan allting i denna tidsålder är ytlig glans och overkligt. Världen vimlar av vittnesbörd, som behagar och förtrollar ett ögonblick och upphöjer jaget. Ditt vittnesbörd är av en annan karaktär. Det skall borra sig ned i livets små enskildheter, bevara den svaga tro från att dö och få de troende att inse, att de måste skina som ljus i denna värld.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.