Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 32. 202.     Från sida 202 i den engelska utgåva.tillbaka

En allvarlig Dröm

Denna dröm gjorde ett kraftfullt intryck på mig. Då jag vaknade, var min nedstämdhet borta, mitt humör var gott och jag kände stor frid. Skröpligheter, som i månader hade omöjliggjort mitt arbete, hade försvunnit, och jag erfor en styrka och livskraft, som jag i månader förgäves hade sökt. Det var, som om Guds änglar hade getts i uppdrag, att bringa mig lindring. Outsäglig tacksamhet fyllde mitt hjärta för denna stora förändring från förtvivlan till ljus och lycka. Jag visste, att den hjälpen kom från Gud. Denna uppenbarelse var för mig som ett mirakulöst tecken på Guds barmhärtighet och jag är djupt tacksam för Hans kärlek.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.