Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 32. 197.     Från sida 197 i den engelska utgåva.tillbaka

En allvarlig Dröm

Den natten hade jag en dröm, som gjorde ett synnerligen stort och starkt intryck på mig. Jag drömde, att jag deltog i ett viktigt möte, där ett stort sällskap var samlat. De bönföll Herren om särskilt ljus. Några få tycktes vara andligt pinade, deras känslor var intensiva; de grät högljutt efter hjälp och ljus. Våra mest framträdande bröder var med i detta ack så intrycksfulla drama. Broder A låg platt på golvet, till synes i stora kval. Hans hustru satt i ett sällskap av likgiltiga åskådare. Hon verkade vilja få alla att inse hennes förakt för dem, som ödmjukade sig på detta sätt.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.