Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 32. 197.     Från sida 197 i den engelska utgåva.tillbaka

En allvarlig Dröm

Jag drömde, att Herrens Ande kom över mig och jag reste mig mitt ibland de gråtande och bedjande, och sade: ”Herren Guds Ande är över mig. Jag kände mig manad, att säga till Er, att Ni måste börja med personligt arbete för Er själva. Ni ser hän till Gud och önskar, att Han skall göra det arbete för Er, som Han har överlåtit att Er att utföra. Om Ni själva gör det arbete, som Ni vet med Er, att Ni borde göra, kommer Gud (198) att hjälpa Er, när Ni behöver det. Ni har låtit de ting, som Gud har överlämnat till Er, ligga obeaktade. Ni har blivit kallade av Gud till Ert arbete. Hade Ni följt det ljus, som Han har gett, skulle Han ha låtit mera ljus skina på Er; men så länge, som Ni åsidosätter de råd, förmaningar och tillrättavisningar, som har utfärdats, hur kan Ni då vänta Er, att Gud skall ge Er mera ljus och välsignelser för visad försummelse och förakt? Gud är inte som människor; Honom kan vi inte driva med.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.