Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 32. 198.     Från sida 198 i den engelska utgåva.tillbaka

En allvarlig Dröm

Jag tog den dyrbara Bibeln och lade omkring den åtskilliga Vittnesbörd för Församlingen till Guds folk. ”Här”, sade jag, behandlas nästan alla personers angelägenheter. De synder, som skall undgås, pekas ut här. Önskvärda råd finns här, som överensstämmer med situationer motsvarande Era egna. Det har behagat Gud, att ge Er rad för rad och föreskrift efter föreskrift. Men det är få av Er, som verkligen vet, vad Vittnesbörden innehåller. Ni är inte bekanta med Skriften. Om Ni hade gjort Guds Ord till Ert studium, med en önskan om, att förverkliga Bibelns norm och uppnå kristen fullkomlighet, skulle Ni inte ha behövt Vittnesbörden. Det är för att Ni inte har stiftat Guds inspirerade boks bekantskap, som Han har försökt, att nå Er med hjälp av enkla, direkta vittnesbörd, och därmed påkalla Er uppmärksamhet till de inspirerade ord, som Ni inte har lytt, och Han starkt manar Er till, att dana Er vandel i överensstämmelse med den rena, upphöjda läran.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.