Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 32. 198.     Från sida 198 i den engelska utgåva.tillbaka

En allvarlig Dröm

Herren har planlagt, att varna Er, tillrättavisa, råda, genom de givna Vittnesbörden och inpränta i Era sinnen vikten av Hans Ords sanning. De skrivna vittnesbörden skall icke ge nytt (199) ljus, utan livaktigt inpränta i hjärtat inspirerade sanningar, som redan är uppenbarade. Människors plikt mot Gud och nästan anges i blixtbelysning i Guds Ord; ändå är endast ett fåtal av Er lydiga mot det ljus Ni har fått. Ytterligare sanningar är inte offentliggjorda; utan Gud har genom Vittnesbörden gjort redan kända sanningar enklare och på Sitt eget valda sätt fört fram dem för folket, för att väcka och inpränta dem i deras tänkande, så att alla skall vara utan ursäkt.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.