Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 32. 199.     Från sida 199 i den engelska utgåva.tillbaka

En allvarlig Dröm

Jag sade vidare: ”Liksom Guds Ord är inmurat i dessa böcker och tidskrifter, har Gud murat in Er med tillrättavisningar, råd, varningar och uppmuntran. Här skriker Ni efter Gud, i Era själars smärta, för mera ljus. Jag är bemyndigad av Gud till, att säga Er, att intet annat ljus skall skina genom Vittnesbörden på Er stig, förrän Ni gör praktiskt bruk av det ljus, som redan har getts. Herren har murat omkring Er med ljus; men Ni har inte satt värde på ljuset; Ni har trampat på det. Somliga har föraktat ljuset, medan andra har åsidosatt det, eller endast följt det halvhjärtat. Några få har låtit sina hjärtan lyda det ljus, som Gud har funnit för gott, att ge dem.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.