Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 32. 200.     Från sida 200 i den engelska utgåva.tillbaka

En allvarlig Dröm

(200) Vissa, som har fått bestämda varningar genom Vittnesbörden, har på några få veckor glömt den tillrättavisning de har mottagit. Vittnesbörden till några har upprepats flera gånger, men har inte tillmätts nog stor betydelse. För vederbörande har de snarare tett sig som uppdiktade berättelser. Hade de respekterat det ljus de hade fått, skulle de ha undvikit förluster och prövningar, som de anser för hårda och stränga. De har endast sig själva att skylla på. De har lagt ett ok på sina egna axlar, som de finner svårt att bära. Det är inte det ok, som Kristus har lagt på dem. Guds omsorg och kärlek har visats för deras bästa; men deras egenkära, onda, vantroende själar har inte uppfattat Hans godhet och barmhärtighet. De rusar fram i sin egen klokskap, tills de blir överväldigade av trångmål och förvirrade av rådvillhet. Därmed blir de fångade av Satan. När Ni samlar ihop det ljus, som Gud har gett Er tidigare, kommer Han att skänka Er ytterligare ljus.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.