Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 32. 200.     Från sida 200 i den engelska utgåva.tillbaka

En allvarlig Dröm

Jag hänvisade till det gamla Israel. Gud gav dem Sin lag, men de ville inte lyda den. Han gav dem då ceremonier och förordningar, så att de kunde erinra sig Gud, då de utförde dessa. De hade så lätt för, att glömma bort Honom och Hans krav på dem, att det var nödvändigt, att ständigt påminna dem, för att de skulle kännas vid sin förpliktelse, att lyda och ära sin Skapare. Hade de varit lydiga och älskat, att hålla Guds bud, skulle mängden av ceremonier och förordningar inte ha varit nödvändig.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.