Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 34. 208.     Från sida 208 i den engelska utgåva.tillbaka

Mera omfattande Planer

Ni ser måhända inte utfallet av Ert arbete på en gång, men det får inte beröva Er modet. Låt Kristus vara Ert föredöme. Han hade många åhörare, men få efterföljare. Noa förkunnade i ett hundra tjugo år för människorna före vattenfloden; ändå blev endast åtta frälsta av jordens stora skaror.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.