Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 39. 236.     Från sida 236 i den engelska utgåva.tillbaka

Från Delstat till Delstat

New England-konferensen
Då vi ankom till Boston, mötte bröderna Wood och Haskell oss, och ledsagade oss till Ballard Vale, som var mötesplatsen. Där blev vi hälsade välkomna av våra gamla vänner med en hjärtlighet, som var rogivande. Det krävdes mycket arbete vid detta möte. Nya församlingar hade blivit upprättade sedan föregående lägermöte. Dyrbara själar hade tagit emot sanningen, och (237) dessa behövde ta nästa steg till djupare och mera grundlig kännedom om praktisk gudsfruktan.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.