Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 39. 237.     Från sida 237 i den engelska utgåva.tillbaka

Från Delstat till Delstat

Vi kallade på dem, som ville bli döpta, och dem, som höll Sabbaten för första gången, att komma fram. Tjugofem gensvarade. Dessa frambar utmärkta vittnesbörd; och före lägermötets avslutning tog tjugo emot dopet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.