Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 39. 237.     Från sida 237 i den engelska utgåva.tillbaka

Från Delstat till Delstat

Vi gladdes åt, att här få träffa våra gamla vänner från saken, vars bekantskap vi hade stiftat för trettio år sedan. Vår högt värderade broder Hasting var djupt intresserad av sanningen som alltid. Vi gladdes åt, att få träffa syster Temple, och syster Collins från Dartmouth, Massachusetts, samt broder och syster Wilkinson, i vars hus vi bodde under vårt första arbete gällande den tredje ängelns budskap.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.