Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 39. 237.     Från sida 237 i den engelska utgåva.tillbaka

Från Delstat till Delstat

Mötet i Maine
Vi lämnade Ballard Vale Tisdag morgon, den 3. september, och deltog på lägermötet i Maine. Vi njöt en stilla vila hemma hos broder Morton, utanför Portland. (238) Han och hans goda hustru gjorde vår vistelse hos dem väldigt behaglig. Vi nådde lägerplatsen i Maine före Sabbaten, och gladdes åt, att få träffa flera av sakens beprövade vänner där. Det är vissa, som alltid pliktfullt står på sin post, oavsett omständigheterna. Det finns också en klass solskenskristna. När allting går gott och är i överensstämmelse med deras känslor, är de brinnande och nitiska; men när det drar in moln och obehagliga ting, som de måste bemöta, har dessa intet att säga eller att göra. Guds välsignelse vilade över de aktiva medarbetarna, medan de, som inte gjorde något, inte fick ut det av mötet, som de kunde ha fått. Herren var med Sina tjänare, som arbetade trofast, för att framföra både läromässiga och praktiska lärdomar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.