Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 39. 238.     Från sida 238 i den engelska utgåva.tillbaka

Från Delstat till Delstat

I Battle Creek
Generalkonferensen avhölls i Battle Creek den 2.-14. oktober, 1878. Mera, än fyrtio predikanter var på plats. Vi gladdes alla över, att träffa äldstebröderna Andrews och Bourdeau från Europa, och äldstebroder Loughborogh från California. Vid detta möte beskrevs situationen i Europa, California, Texas, Alabama, Virginia, Dakota, Colorado och Nordstaterna, från Maine till Nebraska.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.