Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 39. 238.     Från sida 238 i den engelska utgåva.tillbaka

Från Delstat till Delstat

Här var jag lycklig över, att förena mig med min man i arbetet. Medan mötet framskred, tilltog min styrka.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.