Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 39. 238.     Från sida 238 i den engelska utgåva.tillbaka

Från Delstat till Delstat

På Onsdagen under andra mötesveckan förenades några av oss i bön för en syster, som plågades av modlöshet. Medan vi bad, blev jag välsignat stärkt. Det var, som om Herren var väldigt nära. Jag förflyttades i en syn om Guds härlighet, och blev visad många saker och ting.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.