Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 39. 238.     Från sida 238 i den engelska utgåva.tillbaka

Från Delstat till Delstat

Detta var väldigt högtidliga, kraftfulla möten av stort intresse. Flera, som var knutna till vårt förlagskontor, (239) blev överbevisade, och omvändes till sanningen, och frambar klara och förståndiga vittnesbörd. Hedningarna blev överbevisade, och intog sin ståndpunkt under prins Immanuels banér. Detta möte var en klar seger. Ett hundratolv blev döpta före dess avslutning.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.