Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 39. 240.     Från sida 240 i den engelska utgåva.tillbaka

Från Delstat till Delstat

Tisdag förmiddag slutade mötet, och vi begav oss till Sherman, Kansas, där ett nytt lägermöte skulle gå av stapeln. Detta var ett fängslande och utbytesrikt möte, ehuru endast omkring ett hundra bröder och systrar hade slutit upp. Det var tänkt som en allmän samling för de kringspridda. En del närvarande var från Södra Kansas, Arkansas, Kentucky, Missouri, Nebraska och Tennessee. Vid detta möte anslöt min man till mig, och härifrån färdades vi jämte äldstebroder Haskell och vår svärdotter till Dallas, Texas.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.