Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 39. 235.     Från sida 235 i den engelska utgåva.tillbaka

Från Delstat till Delstat

I Colorado
På väg från Denver till Walling’s Mills stannade vi i Boulder City, där min man hade tillbringat sommarmånaderna i bergen, och betraktade med glädje vårt segeldukshöljda möteshus, vari äldstebroder Cornell höll en mötesserie. Vi fann en stillsam viloplats i syster Dartts behagliga hem. Tältet hade lånats, för att hålla nykterhetsmöten i; och på särskild invitation talade jag till ett tält fullt med uppmärksamma åhörare.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.