Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 39. 235.     Från sida 235 i den engelska utgåva.tillbaka

Från Delstat till Delstat

Måndag, den 8. augusti träffade jag min man, och fann honom i ett mycket friskare tillstånd, glad och aktiv, vilket jag tackade Gud innerligt för.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.