Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 39. 235.     Från sida 235 i den engelska utgåva.tillbaka

Från Delstat till Delstat

Vi mottog ett brev från broder Haskell, som uppmanade oss båda, att delta på lägermötena; men i fall min man inte kunde infinna sig, önskade han mitt deltagande, om det var möjligt. Jag läste brevet för min man, och efter några ögonblicks tystnad sade han: ”Ellen, Du måste delta på lägermötena i New England.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.