Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 43. 261.     Från sida 261 i den engelska utgåva.tillbaka

Hälsans Återställelse

(261) I april, 1882 öppnade Californiakonferensen en skola i Healdsburg, vilken snart omvandlades juridiskt till Healdsburg College. I sin önskan om, att vara nära institutionen, köpte fru White sig ett hem utanför staden, och gjorde detta till sin vistelseort i flera år.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.