Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 43. 263.     Från sida 263 i den engelska utgåva.tillbaka

Hälsans Återställelse

Den stora församlingen bevittnade helandet. Alla blev varse ändringen i rösten, och många noterade förändringen i anletet. De såg den plötsliga förvandlingen från dödsliknande blekhet till hälsans glöd, i det att den naturliga färgen blev synlig, först på halsen, sedan i de nedre delarna av ansiktet, och så på pannan. En av affärsmännen från Heraldsburg utbrast: ”Ett mirakel sker inför ögonen på hela församlingen!” Efter mötet vittnade hon för de vänner, som frågade henne härom, att Herren hade helat henne. Med denna helande styrka och mod till att arbeta, talade hon fem gånger under mötets återstående tid.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.