Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 43. 263.     Från sida 263 i den engelska utgåva.tillbaka

Hälsans Återställelse

Efter syster Whites ovan omtalade första försök, att tala, blev hennes återställelse fullständig.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.