Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 43. 263.     Från sida 263 i den engelska utgåva.tillbaka

Hälsans Återställelse

Angående det mirakel, som utfördes på fru White, har hon själv vittnat i The Signs of the Times den 2. november, 1882:

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.