Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 43. 263.     Från sida 263 i den engelska utgåva.tillbaka

Hälsans Återställelse

”I två månader har min penna vilat; men jag är djupt tacksam för, att jag nu är i stånd till, att återuppta mitt skrivande. Herren har gett mig ytterligare bevis på Sin barmhärtighet och älskliga vänlighet, genom att åter igen (264) skänka mig hälsan. I och med min nyliga sjukdom stod jag på gravens rand; men bönerna från Herrens folk gynnade mig.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.