Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 43. 264.     Från sida 264 i den engelska utgåva.tillbaka

Hälsans Återställelse

Omkring två veckor före lägermötet bromsades delvis den sjukdom jag hade lidit av, likväl fick jag tillbaks endast en smula av min styrka. Då tidpunkten för mötet närmade sig, verkade mitt deltagande omöjligt. . . . . Jag bad mycket den dagen, men blev bara ändå svagare. . . . . I mitt lidande tillstånd kunde jag endast falla hjälplös i min Förlossares famn, och vila där.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.