Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 43. 264.     Från sida 264 i den engelska utgåva.tillbaka

Hälsans Återställelse

Jag hade hoppats på, att min svaghet gradvis skulle upphöra, men hade inte upplevt någon märkbar förändring. Det ögonblickliga verk, som skedde med mig, var oväntat. Det kan icke tillskrivas inbillning. Folk såg mig i min svaghet, och många anmärkte på, att jag såg ut som en person färdig för graven. Nästan alla de närvarande observerade den förändring, som inträffade hos mig, medan jag talade till dem. De sade, att ansiktet blev annorlunda, och att dess likblekhet gav plats åt en sund färg.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.