Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 43. 264.     Från sida 264 i den engelska utgåva.tillbaka

Hälsans Återställelse

Jag intygar för alla, som läser dessa ord, att Herren har helat mig. Gudomlig kraft har uträttat ett storverk för mig, vilket jag är glad över. Jag förmådde, (265) att arbeta varje dag under mötet, och tala flera gånger i mera, än halvannan timme. Hela min kropp är genomsyrad av ny styrka och livskraft. En ny bölja av sinnesrörelser, en ny och upphöjd tro, tog min själ i besittning.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.