Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 43. 265.     Från sida 265 i den engelska utgåva.tillbaka

Hälsans Återställelse

Under min sjukdom lärde jag mig flera dyrbara läxor - jag lärde mig, att lita på Gud, trots omständigheterna; att då jag inte kunde göra något, vila stilla och lugnt i Jesu armar. Vi uppvisar inte den tro, som vi borde göra. Vi är rädda för, att lita på Guds ord. I trångmålets stund bör vi styrka våra själar med försäkran om, att ’löftena kunna ej svika; nej, de stå evigt kvar.’ Vad Han än har sagt, det kommer att ske. . . . .

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.