Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 43. 265.     Från sida 265 i den engelska utgåva.tillbaka

Hälsans Återställelse

Jag förväntar mig inte, att hävas över alla sjukdomar och trångmål, och få ett blick stilla hav, att segla till Himmelen på. Jag väntar mig trångmål, tapp, besvikelser och smärtsamma förluster; men jag har Frälsarens löfte: ’’Min nåd är nog för dig’. {Andra Korintierbrevet 12:9.} Vi skall inte se det som något märkligt, om vi angrips av all rättfärdighets fiende. Kristus har lovat, att vara en närvarande hjälp varje stund det behövs; men Han har inte sagt oss, att vi skall vara befriade från prövningar. Tvärtom, Han har klart upplyst oss om, att vi kommer att hamna i trångmål. Rannsakning och prövning (266) ingår, som bekant, i vår moraliska fostran. Här kan vi lära oss de mest värdefulla läxor, och få de mest dyrbara nådegåvor, i fall vi vill nalkas Gud, och stå ut med allt i Hans styrka.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.