Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 43. 266.     Från sida 266 i den engelska utgåva.tillbaka

Hälsans Återställelse

Jag kan falla på min post, innan Herren kommer; men när alla, som är i sina gravar, skall komma fram, skall jag, i fall jag har varit trofast, se Jesus och bli lik Honom. Oh, vilken outsäglig glädje, att se Honom, som vi älskar - se Honom i Hans härlighet, som älskade oss så mycket, att Han gav Sig Själv för oss - och skåda de händer, som en gång blev genomborrade för vår återlösning, uträckta till oss i välsignelse och välkomnande! Vad betyder det, om vi sliter och lider här, om vi bara når fram till livets återuppståndelse! Vi kan då vänta tålmodigt, tills vår nödtid är till ända, och så skall vi stämma upp det glada segerropet.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.