Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 43. 261.     Från sida 261 i den engelska utgåva.tillbaka

Hälsans Återställelse

Det årliga lägermötet för Califoniakonferensen hölls i Healdsburg den 6.-16. oktober.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.