Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 43. 262.     Från sida 262 i den engelska utgåva.tillbaka

Hälsans Återställelse

Fru White önskade sig verklig sundhet och livskraft, för att delta vid mötet och frambära sitt vittnesbörd, men utsikterna därtill var nedslående. Hon hade besvärlig hosta, och hon var väldigt öm i vänster lunga. Hon var svag, och utan kraft och mod. Icke desto mindre sade hon: ”Ordna åt mig en plats på mötet, för jag skall delta, om möjligt.” Hon uttryckte ett hopp om, att hon skulle bli vederkvickt, då hon anlände till lägerplatsen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.