Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 45. 283.     Från sida 283 i den engelska utgåva.tillbaka

Arbete i Central-Europa

Försäljning av litteratur
Den schweiziska konferensen hölls den 10.-14. september, 1885. Det var omkring två hundra åhörare. Mötet följdes snart av den Europeiska Missionsrådssamlingen, som höll på i två veckor. (284) Under mötena tog man emot högintressanta rapporter från Skandinavien, Stor-Britannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Schweiz, där den närvarande sanningens sak har börjat, att vinna fotfäste. Rapporterna framkallade en del livliga diskussioner om ämnen som dessa: De mest effektiva planerna för litteraturspridning; illustrationer i våra tidskrifter och böcker; bruket av tält; och militärtjänstgöring.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.