Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 45. 284.     Från sida 284 i den engelska utgåva.tillbaka

Arbete i Central-Europa

Mycket av tiden viktes för kolportörer, som hade arbetat i det katolska Europa, och som berättade om sina erfarenheter och förklarade för rådssamlingen, varför vår litteratur inte gick att sälja i Europa efter planer, som hade medfört framgång i Amerika; och de betonade, att kolportörerna måste ha en lön, liksom de ledande evangelistsällskapen, som verkade i katolska länder.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.