Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 45. 284.     Från sida 284 i den engelska utgåva.tillbaka

Arbete i Central-Europa

Under loppet av de nitton dagar, som konferensen och rådssamlingen varade, lyssnade fru White väldigt uppmärksamt till rapporterna, som mestadels framfördes på engelska. Hon yttrade några uppmuntrande och vänliga ord under verksamhetsmötena, och under de tidiga morgonmötena höll hon en räcka instruerande föredrag, vilka handlade om ämnen som kärlek och överseende ibland bröder; sätt, att föra ut sanningen på; enhet ibland medarbetare; mod och uthållighet i predikantgärningen; hur man verkar på nya fält. Under talet till missionsmedarbetarna sade hon:

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.