Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 45. 285.     Från sida 285 i den engelska utgåva.tillbaka

Arbete i Central-Europa

(285) ”Kom ihåg, bröder, i alla förvecklingar har Gud ständigt änglar på plats. Ni kommer att möta motstånd; ja, till och med förföljelse. Men om Ni är principfasta, kommer Ni, liksom Daniel, att finna en närvarande hjälpare och befriare i den Gud, som Ni tjänar. Nu är det dags för, att uppamma karaktärsrenhet. Bibeln är fylld av kostbara pärlor med löften till dem, som älskar och fruktar Gud.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.