Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 45. 285.     Från sida 285 i den engelska utgåva.tillbaka

Arbete i Central-Europa

Till alla, som är upptagna av missionsarbete, vill jag säga: Dölj Er i Jesus. Låt icke jaget jämte Kristus visa sig i Er verksamhet. När arbetet blir vanskligt, och Ni mister modet och frestas till, att lägga det åt sidan, ta då Bibeln, fall på knä inför Gud, och säg: ”Här, Herre, Ditt Ord är Dina löftens grundval.” Kasta Era bördor på Hans löften, så kommer de att gå i uppfyllelse.” Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists {Historiska Skildringar av Sjundedags-adventisternas Utlandsmissioner}, sidan153.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.