Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 45. 285.     Från sida 285 i den engelska utgåva.tillbaka

Arbete i Central-Europa

Upplärning av kolportörer
Uppmuntrade av hennes försäkran om, att det skulle komma särskild hjälp till dem, som håller ut i tron, blev ett antal unga män övertygade om, att anstränga sig i självunderhållande litteraturförsäljning. Dock påpekade de, att de måste ha böcker, som vore lättare att sälja.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.