Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 45. 285.     Från sida 285 i den engelska utgåva.tillbaka

Arbete i Central-Europa

Äldstebroder J. G. Matteson vittnade om, att han måste anstränga sig på alla sätt, för att uppmuntra och lära upp kolportörer, och (286) att de hade lyckats med, att sälja tidskrifter och mindre böcker; men att intäkterna var för ringa för en ordentlig lön, och han var ytterst villrådig över, vad mera kunde göras, för att bringa bättre utfall. Han sade att, tack vare den uppmuntran han fått från fru White, hade han beslutat sig för, att försöka en gång till.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.