Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 45. 286.     Från sida 286 i den engelska utgåva.tillbaka

Arbete i Central-Europa

Därför gjordes det enkoma ansträngningar under vintern 1885-1886 i Skandinavien, för att utbilda och lära upp kolportörer. Det hölls kurser i Sverige, Norge och Danmark. Skolan i Stockholm fortsatte i fyra månader. Där gick det tjugo personer. De lade ned sex timmar mitt på dagen på kolportage; morgnarna och kvällarna ägnades åt studier. Försäljningen av böcker och traktater i Skandinavien år 1886 inhöstade $5 386, och abonnemang på tidskrifter inbringade $3 146.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.